Sponsorater

BK  er opptatt av å bidra til lokalmiljøet og sponser en rekke foreninger og idrettslag, både på grasrot og toppidrettsnivå.

SF