Forbud mot barnearbeid

BK er kjent med og følger Arbeidsmiljøloven §11-1 om forbud mot barnearbeid.

Barn som er under 15 år eller skolepliktige skal ikke utføre arbeid som går inn under denne lov unntatt:
a) kulturelt eller lignende arbeid,
b) lett arbeid og barnet har fylt 13 år,
c) arbeid som ledd i barnets skolegang eller i praktisk yrkesorientering som er godkjent av skolemyndighetene og barnet har fylt 14 år.

Personer under 18 år må ikke utføre arbeid som kan være til skade for deres sikkerhet, helse, utvikling eller skolegang. Departementet kan i forskrift bestemme hva slags arbeid som er omfattet av dette forbudet og om listeføring av arbeidstakere under 18 år.