Miljøfokus

BK har sterk miljøfokus og er en svanemerket Grønt Punkt bedrift, som også er stolt medlem av Norsk Industri.

Informasjon til våre samarbeidspartnere og kunder

Tekstiler

BK Grafisk AS, avdeling AllMade, har ansvar for salg av tekstiler i selskapet og da ansvar for å levere produkter etter Øko-Tex 100 Standarden som er et internasjonalt sertifiseringssystem for tekstiler som stiller krav til blant annet kjemiske innhold, innhold av tungmetaller og sunnhetsskadelige stoffer i tekstilproduksjon og det skal kun benyttes AZO-frie farger. BK Grafisk AS, avdeling AllMade foretar jevnlige stikkprøver gjennom sine leverandører hvor produktene sendes til SGS for testing av ulovlig innhold.

EE- produkter – behandling av avfall

BK Grafisk AS, avdeling AllMade, har ansvaret for salg av profileringsartikler i selskapet, og da ansvaret for å ta imot returer av alle EE-produkter.

Retur av elektroniske produkter

Elektroniske produkter skal ikke kastes sammen med annet avfall. Vi tar vederlagsfritt imot retur av elektroniske produkter av samme type eller funksjon som er kjøpt hos oss.

Hva er EE-produkter og -avfall?

EE-produkter er produkter som trenger strøm eller batteri for å virke. EE-avfall er kasserte elektriske og elektroniske produkter som kan inneholde miljøgifter og skal samles inn slik at de håndteres forsvarlig og gjenvinne

BK Grafisk AS tar imot og leverer sitt EE-avfall til Kastet gjenvinningsstasjon i Sandefjord

Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall inneholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

BK Grafisk AS er både importør og forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og er derfor forpliktelser etter Avfallsforskriften både i forhold til produsentansvaret (som importør) og som forhandler.

BK Grafisk AS – ansvar som importør

Kasserte elektriske og elektroniske produkter

Som en importør av elektriske og elektroniske produkter skal BK Grafisk AS påse før salg iverksettes, at produktene er i overenstemmelse med de norsk lover, regler og forskrifter som gjelder til enhver tid. Vider skal det påsees at kasserte produkter blir samlet inn og levert til godkjent gjenvinnings-stasjon for rett behandling og gjenvinning.

BK Grafisk AS skal i sitt salgs- og informasjonsmateriell informere om at EE-avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall.

BK Grafisk AS – ansvar som forhandler

Kasserte elektriske og elektroniske produkter

BK Grafisk AS tar imot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt. Vi tar også imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

BK Grafisk AS sørger for at EE-avfallet som leveres inn blir ivaretatt for å unngå eventuell forurensning eller skade på mennesker eller dyr.

 

Spørsmål? Lyst til å starte et prosjekt med oss? Ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende prat!

Fant du ikke hva du er ute etter? Se gjerne vår produkt- og tjenesteroversikt, eller prøv et søk.