BK Trykkpartner

BKTP er vår lokale avdeling i Trøndelag som driver på med bilfolie, trykk og grafisk design. Her finner du over 20 mennesker!