Vår miljøbrosjyre

En bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få tilfredstille sine behov.

Les mer om våre tall i LCA

LCA (Life Cycle Assessment) eller «livsløpsvurdering» er en systematisk kartlegging og vurdering av miljø- og ressurspåvirkninger gjennom hele livsløpet til et produkt/produktsystem.

Vi er opptatt av miljø og bærekraft

Vi i BK er utrolig stolte av at vi har tatt steget ut og satt stort fokus på miljøet rundt oss. Vi ønsker at bedriften får en renere energi, noe som gjør at vi nå har installert 5000 m2 med solcellepanel. Faktisk så mange som 1604 stk. solcellepaneler. Panelene er montert på taket av de to store byggene BK disponerer på Nordre Fokserød i Sandefjord. Dette gir en maksimal effekt på 537 kWhp, med beregnet årsproduksjon på 430 000 kwh.

Vi kan stolt fortelle at vi har lykkes med å redusere strømforbruket med hele 40%. Utover dette kan vi fortelle at rettede miljøtiltak på en ny og moderne maskinpark har resultert i en reduksjon på bruk av rengjøringsmidler. Fra hele 200 liter pr. måned og ned til kun 25 liter pr. måned! Ny trykkteknologi har også gjort at papirsvinnet er redusert med hele 75%!

I 2021 ble BK Industrier AS både ISO 9001 og ISO 14001 sertifisert, og i 2022
FSC®-sertifisert (C175161). Dette er vi stolte av!

Spør etter våre FSC-sertifiserte produkter

BK Gruppens klimaregnskap

Innspill til klima- og miljøarbeidet