Offentlig rapport

BK Gruppen består av BK Industrier og alle dets heleide selskaper. BK gruppens retningslinjer for leverandører bygger på gruppens etiske retningslinjer og retningslinjer for samfunnsansvar

2024 – 2025